FILTRACE KAPALIN – "HOBRA"

Broumovská firma HOBRA-Školník s.r.o. se již od roku 1950 řadí mezi tradiční výrobce filtračních desek a od roku 1965 rovněž mezi výrobce vysoce kvalitních izolačních materiálů.

V rámci strategicko-marketingového programu pod názvem „Spolehlivá filtrace“ HOBRA vyrábí a dodává filtrační zařízení: deskový filtr (HOBRACOL), modulový filtr (ORBICOL) a membránových filtr (CANDECOL).

Společně s těmito zařízeními HOBRA dodává tradiční filtrační médium deskových filtrů – hloubkové filtrační desky (HOBRAFILT), které doplnily moduly (ORBIFILT) a membrány (CANDEFILT). V rámci programu „Spolehlivé filtrace” je zároveň nabízeno poradenství a strukturované řešení filtračních požadavků za použití všech dostupných technologií.

Společnost HOBRA-Školník s.r.o. si plně uvědomuje důležitost kvalitního systému řízení, a proto vynaložila úsilí k získání certifikátů jakosti. Výsledkem této snahy bylo v roce 2000 získání certifikátu systému řízení jakosti podle norem ISO 9001 a v roce 2001 certifikátu systému environmentálního managementu ISO 14001.

HOBRAFILT - hloubkové filtrační desky

Filtrační deska je ve své podstatě trojrozměrný hloubkový filtr tvořený adsorbenty s velkým vnitřním povrchem. Je možné si jej představit jako spleť různě dlouhých kanálků uvnitř desky, v nichž se zachycují nečistoty.

Hloubkové filtrační desky jsou využívány pro filtraci kapalin obecně. Jejich uplatnění se tedy nachází v nápojovém (pivo, víno, další alkoholické a nealkoholické nápoje), chemickém, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.

HOBRAFILT

CANDEFILT - filtrační svíčky / membrány

Rozmanitost výrobků ve filtračních svíčkách vyplývá v podstatě z variací v materiálu membrány a míry zádržnosti. Membránové filtrační svíčky se vyznačují dobrou kapacitou a absolutními hodnotami zádržnosti. Proto se v mikrobiologické oblasti nasazují jako zajišťovací stupeň filtrace. Membrány se z ekonomického hlediska hodí obzvláště na poslední stupeň filtračního procesu, přičemž předfiltrace probíhá pomocí filtračních desek nebo modulů.

CANDEFILT

ORBIFILT - filtrační moduly

Použitím filtračních modulů ORBIFILT je dosahováno efektu deskové filtrace s jednodušší manipulací. Filtrační desky jsou čočkovitě nataženy na drenážní tělo. Ve filtračním modulu je na sobě seřazeno více čoček, které jsou spojené buď pomocí kovových spon nebo mřížkovaným pouzdrem z polypropylenu. Těsnicí kroužky mezi čočkami zabraňují proniknutí nepřefiltrované látky.

ORBIFILT

ORBICOL - modulový filtr

Zařízení ORBICOL jsou vyráběna výhradně z nerezových potravinářských ocelí AISI 316L. Tato volba materiálu plně splňuje požadavky potravinářského průmyslu a je tedy možné provoz zákazníka bez problému v případě potřeby certifikovat.

ORBICOL

CANDECOL - svíčkový filtr

Zařízení CANDECOL jsou vyráběna výhradně z nerezových potravinářských ocelí AISI 316 Ti. Tato volba materiálu plně splňuje požadavky potravinářského průmyslu a je tedy možné provoz zákazníka bez problému v případě potřeby certifikovat.

CANDECOL

HOBRACOL - deskový filtr

Zařízení HOBRACOL jsou vyráběna výhradně z nerezových potravinářských ocelí AISI 304. Tato volba materiálu plně splňuje požadavky potravinářského průmyslu a je tedy možné provoz zákazníka bez problému v případě potřeby certifikovat.

HOBRACOL

Oficiální stránky společnosti: www.hobra.cz

Web design: 6th Corner Ltd. | 2009