Akciová společnost Energon a.s. byla založena v dubnu 1997 a vznikla zápisem v obchodním rejstříku k 2. červenci téhož roku. Společnost se zpočátku zaměřila zejména na technologické, ekologické, obchodní, organizační a ekonomické poradenství a monitoring a analytickou činnost v oblasti energetiky.

V roce 1998 společnost rozšířila své aktivity do balkánské oblasti a vytvořila v hlavním městě Bulharska, v Sofii, své obchodní zastoupení. Také zde společnost od počátku nabízela poradensko analytickou činnost v oblasti energetiky, kterou od roku 2000 rozšířila i o obchodní činnost.

Vzhledem k teritoriální specializaci a z důvodu zvýšení své akceschopnosti zřídila společnost v roce 2001 v Bulharské Sofii odštěpný závod energon AD klon. Následně v období let 2001 až 2003 prošla společnost celkovou restrukturalizací s cílem vybudovat prostřednictvím obchodní, zprostředkovatelské a poradenské činnosti stabilní společnost zajišťující svým obchodním partnerům kvalitní zázemí pro rozvoj aktivit v oblasti jihovýchodní Evropy.
Web design: 6th Corner Ltd. | 2009