Zastupování

Od r. 2003 rozšířila naše společnost svou činnost o přímé zastupování českých výrobců/exportérů a dodavatelů služeb do Bulharsku.

V té souvislosti pro naše obchodní partnery zajišťujeme dvě základní oblasti služeb:

  Přímé obchodní zastoupení
 • aktivní vyhledávání potenciálních zákazníků/investorů
 • vyhledání vhodných podpůrných kontaktů
 • podpora/zastupování výrobce při jednání s potenciálním zákazníkem
 • získávání informací o výběrových řízeních a prosazování zájmů smluvního partnera
 • vyhledání vhodných partnerů-subdodavatelů


 • Zastoupení před bulharskou daňovou administrativou při dodávkách zboží a služeb do Bulharska
 • poradenství ohledně zákona o DPH - nastavení optimálního modelu pro Vaši firmu
 • registrace českého subjektu dle bulharského zákona o DPH
 • zastoupení před FU ve smyslu bulharského zákona o DPH
 • příprava a podávání přiznání k DPH a Souhrnných hlášení VIES
 • správa a vedení veškeré další s tím spojené administrativy
Web design: 6th Corner Ltd. | 2009