Obchodní poradenství

V oblasti poradenství naše společnost nabízí zejména:

 • průzkum českého a bulharského trhu včetně zpracování marketingových studií
 • vyhledání obchodních partnerů v české a bulharské republice
 • sjednání a organizace obchodních schůzek, prezentací a seminářů
 • legislativní poradenství
 • založení společnosti tzv. „na klíč“
 • kontaktní místo pro cizojazyčnou komunikaci

Průzkum trhu a zpracování marketingových studi

 • sběr dat
 • analýza konkurence a distribučních možností
 • vyhledání obchodních a investičních příležitostí
 • oborové studie
 • podniková legislativu
 • příprava marketingových strategií
 • vyhledání obchodních partnerů

Průzkum trhu nabízíme jak ve formě menších, úzce zaměřených projektů, realizovaných během 3-4 týdnů, tak i ve formě rozsáhlých a podrobných studií celých tržních segmentů, které vyžadují až několik měsíců a jejichž výsledkem jsou podrobné závěrečné zprávy.

Vyhledání a výběr partnerů

 • identifikace a výběr potenciálních partnerů podle stanovených kritérií
 • oslovení vybraných firem
 • zhodnocení jejich vhodnosti z hlediska spolupráce a jejich zájmu
 • zpracování závěrečné zprávy obsahující stručný přehled oboru, seznam oslovených firem, a to včetně kontaktních informací a stručných profilů, popř. doplněných o originální prezentační materiály firem

Obchodní jednání a cesty

 • zkontaktování vybraných firem (výběr je možný pomocí služby Vyhledání partnerů)
 • představení Vaší společnosti
 • sjednání osobní schůzky/návštěvy
 • zajištění dopravy a ubytování dle požadavků klienta
 • zajištění průvodce/tlumočníka po celou dobu jednání/návštěvy
 • organizace obchodních setkání, misí, konferencí, seminářů aj.

Legislativní poradenství

 • vyhledání jakéhokoli zákona/nařízení/vyhlášky (v originále i v překladu)
 • zpracování rešerše ze zákonů na požadované téma (v originále i v překladu)
 • právní poradenství/zastupování v Bulharsku
 • účetní a daňové poradenství

Založení společnosti tzv. „na klíč“

 • výběr sídla společnosti
 • registrace firmy v Bulharsku
 • zajištění všech potřebných následných registrací
 • proškolení Vašeho personálu v základech bulharské firemní administrativy
 • vyhledání vhodné účetní firmy

Kontaktní místo pro cizojazyčnou komunikaci

 • vybavené kancelářské zázemí pro Vaše jednání při návštěvě Sofie
 • kontaktní místo pro první seznámení s Vaší společností a bulharskou komunikaci v době Vaší nepřítomnosti v Bulharsku (např. před založením Vaší vlastní firmy)
Web design: 6th Corner Ltd. | 2009